RT @FMNiaz: تنش میان اردوغان و داوود اغلو، نخست وزیر، بالا گرفت. شاید امشب داوود اغلو رسما استعفایش را از سمتش اعلام کند https://t.co/ua8tne67Hc .