RT @AuHasardBalth: آخرش کنار یه مانتو فروشی یه بستنی فروشی می‌زنم دم درش می‌نویسم با مانتو وارد نشوید .