ملت میگن خب لباسو به شرکتهای ایرانی سفارش میدادن بهترشو میاسختن. نمیفهمن اون شرکت کارش فقط تهیه لباس نیست قراره پول بده برای تبلیغ برندش .