هر چند با این طراحی افتضاح بیشتر ضد تبلیغه تا تبلیغ ولی خب قبل حرف زدن فکر کردن هم چیز بدی نیست .

2015-2016 Mokum.place