تو مکان با کلاً بیس سی تا یوزر اسکرین شات افشاگری داره از درو دیوار میباره. بدو بدو که جا نمونی .
:))))) ‎· Aliusha
:)))) ‎· Mamad