با برچسب #مکان_لیکس در مکان با ماه همراه باشد .
اینم توئیت تبلیغی. منتها کم فالوئرم بعیده کسی بیاد! ‎· طغرل