هشتگ بعد از اجابت این درخواست از سوی دی کاپریو #FreeLeo https://t.co/syCCaQniOK .