بردن قضیه منیو خالقی به هیأت حل اختلاف خیلی ریسک بزرگیه.اگه رای به نفع شورای نگهبان بشه که احتمالش زیاده تبدیل به یه بدعت ابدی و خطرناک میشه .