تیتر یک روزنامه استقلال: صدور جدول همچنان آبی ماند! بچه دبستانی هم اینطوری کری نمیخونه .