خوش به حال استقلالیها که به سومی قان الان شاد خوشحال دارن پرسپولیسو مسخره میکنن .