منو تک و تنها فرستادن برای مذاکره در موضوعی که موقعیتمون از موقعیت ظریف در مقابل شش هم ضعیفتره. بعد هی میگن کمه بیشتر تخفیف بگیر .
یا مذاکره کننده ارشد ادرکنی ‎- ابوتایغر
:))) ‎- طغرل
قرار شد دور بعدی روسا خودشون بیان بستانن بزنن. سر معامله ده میلیاردی شش میلیارد تخفیف گرفتم میگن کمه! ‎- طغرل