RT @_teslaa: فردا روز استقلال کوبا از آمریکاست، پرویز مظلومی داره خودشو آماده میکنه که به کوباییا تبریک بگه .