RT @amiirbr: کم کم شرایط به جایی میرسه که شورای نگهبان ترکیب 290 نفر نماینده مجلس رو مشخص کنه مردم برن در خصوص جای صندلی نشستن نمایندگان رای و نظر بدن .