آقا شمام با این پدیده که بعضی اکانتها هر چند وقت یک بار فالوتون میکنن مواجه شدید؟ .