کسی از این دلالها که بازیکن جابجا میکنن آشنا نداره؟ تو این فصل نقل و انتقالات بلکه یه پیشنهادیم به ما بدن از این بی پولی و فلاکت در بیایم .