دورهمی مزش به نمایشاش بود که انگار به سلامتی این بخشی از برنامه حذف شده. مهران مدیری هم مسئولیتش پرسیدن سوالات زرده .