این لباسای عجیب وغریبی که بازیگرای ایرانی تو جشنواره ها می پوشن توش یه دنیا حرف و درده.آدم دلش نمیاد به هجویاتش بخنده .