قبل از اینکه میرحسین موسوی رسماً قبول کاندیداتوری کنه سیدمحمد خاتمی چنتا سفر استانی این شکلی داشت. استقبال رو اونجا ببینید .