جقد تاسف آوره که نماینده‌های ما تو مراسمات خارجی مجبورن خودشونو سانسور کنند و بر خلاف میلیشون رفتار خارج از عرف و نزاکت نشون بدن .