خودم لنگ ده هزار تومنم اون وقت شش میلیون پولمو یه کلاهبردار برد. دو تومنم دستی به این و اون دادم نمیارن پس بدن! .