آدمایی مثل شمقدری و افخمی مصداق کامل کونده پررو هستن. خودشون تو حرفه‌شون هیچ گهی نشدن ولی به مدد تریبونها چنگ به صورت آدمای موفق میکشن .
افخمی مرگش چیه، این که کارگردان اصلاحات بود :)) ‎· ابوتایغر
از این چرخشهای صدو هشتاد درجه‌ای تو این مملکت کم ندیدیم. یه سری جایی آتو ناجور دادن مجبور شدن اونوری غش کنن یه سری دیدن اینور کسی تحویلشون نگرفته اونوری شدن و و و ‎· طغرل