تو خرمشهر دو چیز توجهمو جلب کرد: اول تعداد زیاد ماشینهای مدل بالای پلاک اروند دوم خرابه‌هایی که نمیذاشت این ماشینا اصلاً به چشم بیاد .
اهواز ترکونده، اهوازی‌ها خیلی‌ پولدار هستن همه ماشین‌های خارجی‌ مدل بالا، پلاک اروند هم براشون افت حساب میشه پلاک ملی‌ می‌کنن ‎· ابوتایغر
اهواز آره وضعش خوبه ‎· طغرل