آدمای هیجانی و بلاتکلیف یه فاصله چند هفته میتونن دو نفر که هیچ ربطی به هم ندارنو ترند کنن و رفتار انتخاباتیشون هم متاسفانه همینطوره .