آقا مسالتن! برای اعتراض به خلافی خودرو حتماً باید مالکی که سند به نامش هست بره؟ راهی نداره؟ .