Avatar for toghrol
از همه پیچای اداری که بگذریم، حداقل بیست روز مهلت اعتراض به حکم وجود داره. چه جوری یه روزه این حکم وحشیانه اجرا شده؟ https://t.co/OgRghdmSPJ .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place