Avatar for toghrol
دراردوی اردبيل به ما آمپول انسولين، تستسترون و سوماتروپين می‌زدند. اين همان بلايی است كه سرخيلی از وزنه‌برداران آمده وآنها دچار ديابت شده‌ان .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place