"علی مرادی دبیرکل کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا مدعی شد که محرومیت این وزنه‌بردار، توطئه‌ای بوده است که از داخل کشور برنامه‌ریزی و اجرا شده" .