عزت یعنی این. اونا با انگلیس و اسپانیا بازی دوستانه میکنن ما با قرقیزستان https://t.co/b76syVvaAO .