دوتا نکته بگم در مورد حکم شلاق خوب گوش کنید. (صدایم در فضای خالی فالوئرها طنین انداز میشود) .