حالا من یه جا دیدم پلیس حمله کرده بود خونه یه قواد و ملتو لخت روی کار گرفته بود با کاندوم مستعمل حتی اونجام قاضی بهشون نودونه تا نداده بود .