RT @ShahedMUC: ترامپ هرروز داره بزرگ و بزرگتر میشه. هرگز فراموش نکنید هیتلر در پروسه کاملا دموکراتیک و با رأی مستقیم مردم انتخاب شد .