بی‌بی‌سی هم البته در این قضیه بی تاثیر نیست و دوست داره این کشفش که بیشتر به خبر فوریهاش شباهت داره رو جنجالی نشون بده و زرق و برقش بده .