بنظرم بی بی سی فارسی داره تلاش مذبوحانه ای میکنه تا یه موضوع پیش پا افتاده رو مهم و جنجالی جلوه بده و تا الان بازخورد موردنظرشم نگرفته .