مهریه از نظر قانون عندالمطالبه است ولو طرفین بگن عندالاسطاعه در عمل وقتی دادگاه طرفو محکوم کنه و نتونه بده قسطیش میکنه. حالا ملت هی دعوا کنن .