بفرما وسط اون معرکه گیری یه همچنین چیزی هم گذاشته که مثلاً ذهن مخاطب رو بپزه. خیلی آماتورطور https://t.co/e2p6HxMuh1 .