ترامپ دوستان ایرانی هم احتمالاً دو دسته هستن. اونایی که فکر میکنن ترامپ باعث سقوط امپراتوری جهانی امریکا میشه و دست دوم اونا که فکر میکنن.. .