جمهوری اسلامیو در طرفه العین سرنگون میکنه. نتیجه انتخاب ترامپ هم احتمالاً همون تپه نوردی احمدی نژاد میشه ولی در مقیاس جهانی .