ولی جدی وضعیت طوری شده که من به شخصه اگه جایی مهمونی دعوت بشم حتماًشرط میذارم تمام شعائر اسلامی اون هم با تفسیر آقای لاریجانی باید رعایت بشه .