رسیدم دم خونه دیدم ای دل غافل کلیدندارم ساختمون ده واحدی بودایستگاه پلیس هم پنجاه متری خونه با هر بدیختی و ترس ولرزی بودعین نینجاها پریدم تو .

2015-2016 Mokum.place