بعضی راننده ها انگار بین خطوط رو خوب توجیه نشدن. فکر میکنن خط باید از وسط ماشین بگذره. گاون گاو .