از صبح رو سینه‌م احساس سنگینی داشتم چند ساعت سیگار نکشیدم الان نرماله بعد که دیدم هوا هم امروز ناسالم بوده. آخه چه جنایتیه به خودمون میکنیم؟ .