گاهی با دیدن این عکسای قدیمی میرم تو فکر که اگه الان نبودم ولی تو اون دوران زندگی کرده بودم بهتر بود یا زندگی الان؟ https://t.co/KFDL7XGFcW .