سوپرا اغذیه ویژه رمضان برای روزه خواران آوردن .
چی هست ‎- مستانه
سوسیس بندری ، الویه و... ‎- طغرل
اونا که همیشه بودن فکر کردم چیزی جداگونه اوردن ‎- مستانه
شرمنده :( ‎- طغرل
چند ساله می آرن:دی ‎- Aliusha
آره منتها اینکه فروشندهه خودش گفت اینا امروز رسیده برام جالب بود :)) ‎- طغرل