سوپرا اغذیه ویژه رمضان برای روزه خواران آوردن .
چی هست ‎· مستانه
سوسیس بندری ، الویه و... ‎· طغرل
اونا که همیشه بودن فکر کردم چیزی جداگونه اوردن ‎· مستانه
شرمنده :( ‎· طغرل
چند ساله می آرن:دی ‎· Aliusha
آره منتها اینکه فروشندهه خودش گفت اینا امروز رسیده برام جالب بود :)) ‎· طغرل