فکر میکنم با پیشرفت تکنولوژی بشه صدای خواننده هم مثل موسیقی کلاً توی کامپیوتر تولید کرد. خیلی بهتر از صدای محسن چاوشی .