کلی اینترنتو زیر و رو کردم ولی متاسفانه مرجع تقلیدی پیدا نکردم که بگه سیگار جزء مبطلات روزه نیست. میخواستم اگه جایی خفت شدم بگم مقلد اونم .

2015-2016 Mokum.place