تو سایت هواداری پرسپولیس هر کی هر کامنتی میذاره تهش ارنج پیشنهادیشو میگه. عقده تیم ارنج کردن دارن .