این اپ جدید توئیتر چه مزخرفه. دست به هرجا میزنی یه چیزی باز مبشه. اصلا نمیشه اسکرول کرد .