یعنی این مرگ بر امریکائیهایی که میگیم شامل محمد علی نمیشده؟ ظاهراً خیلی مورد علاقه نظامه .

2015-2016 Mokum.place