خنداونه بدجوری سیر قهقرایی در پیش گرفته. الان دیگه هزینه‌ای که براش شده واقعاً توجیه نداره .