یه ساعت مونده به افطار یه ماشین زد کنار یه سطل آش گرفت با رفقاش تو ماشین خوردن :)) .